Интервю

Енергийна онлайн търговия: Българска платформа дава възможност на търговци да купуват и продават ток в интернет

Internet of Energy. Той вече е възможен и в България. Благодарение на платформата TokWise, която дава възможност на търговци на енергия да се срещат, купуват и продават помежду си в Мрежата. Как работи тя и откъде започва всичко?

08 Февруари, 2024

Класическите физични закони повеляват, че енергията и съответно електричеството, не знаят граници. Тя никога не изчезва, а само сменя притежателя си. Този принцип се потвърждава и от работата на един хитов български стартъп. Благодарение на него тя вече свободно тече и в Мрежата, откъдето може да бъде търгувана между производители и клиенти чрез платформата им „TokWise“. А най-интересното в нея са AI моделите й, които предлагат на търговците точни анализи за сключване на сделки измежду цели 96 времеви слота на деня.

Поканихме за разговор създателите й от българска страна - Красимир Колев и Васил Василев, за да разкрият как стигнаха до идеята, с помощта на кого я осъществиха и какъв е бизнес моделът им.


Господа, здравейте! Радвам се да се запознаем и че се включвате в интервю за BISS.bg. Как се роди идеята за платформата?

Красимир: Идеята се роди по-скоро случайно, отколкото да беше нещо, което ние сме търсили. Ние сме трима съдружници.  Интересното е, че никой от нас не идва от енергийната индустрия. Преди пет години, когато стартирахме TokWise, работихме на други места, бяхме вече понатрупали някакъв опит. И тримата бяхме на етап от кариерите си, в който искахме да опитаме нещо ново, нещо различно. Оттам започнахме да си говорим, че всъщност в индустрията се случва въпросната дигитална трансформация, че тя е в самото начало и че технологията навлиза все повече. Така че ние го приехме за някаква възможност, тъй като тримата имаме допълващи се профили и съответно качества, и решихме да „впрегнем“ сили, и да видим дали можем да произведем нещо, което да добавя стойност в тази дигитална трансформация.  

Всичко започва на един обяд с въпроса: „Знаеш ли какво е Internet of Energy?“

На какво залагате като бизнес модел? И с какво платформата улеснява живота на клиентите, на бизнеса?

Красимир: ТokWise е продуктова компания. Ние предлагаме иновативна софтуерна платформа, която предлагаме като софтуер за обслужване на зелени производители, помагайки им да продават по-добре и по-ефективно енергията, която произвеждат, както и да увеличават приходите, които правят, и, съответно, да намаляват генерираните разходи.

Васил: Освен самата платформа, чисто като софтуер, като инструмент, който предлагаме, имаме голям екип от data scientists, които разработват модели на база машинно обучение за оптимизиране на търговията, както и различни trading-стратегии. Така че, това е една от причините, която виждаме за съществуването на TokWise. Ние искаме чрез AI да помагаме на търговците да взимат по-добри решения и да оптимизират своите резултати на пазара.

Ясно е, че изкуственият интелект се превърна в нещо като ISO за качество за този тип продукти, за проекти като вашия. Може ли да разкажете малко повече какъв е механизмът, каква е неговата роля?

Васил: Смятаме, че изкуственият интелект има много важна роля и в търговията на електроенергия, защото едно от основните неща е, че успява да премахне това пристрастие на хората, идващо от взаимовръзки между минали ситуации във времето, които ни карат да си казваме, че понеже цената на електроенергията беше такава тогава, при еди-какви си условия, утре най-вероятно тя пак ще бъде същата, което в голям процент от времето не е вярно. Съответно всички тези емоционални решения се премахват и те не съществуват при използването на изкуствения интелект. Това е едно от важните неща. Другото са огромните обеми данни, с които може да оперираме и моделите намират взаимовръзки между различните фактори, които влияят - било то време, било то други пазари като въглища, газ и други подобни, които могат да повлияят и са динамични, т.е. всеки ден са различни.

Енергията от ВЕИ ли е приоритет или всички видове са еднакво застъпени?

Красимир: Нашият основен фокус е върху зелените производители, върху възобновяемата енергия, най-вече тези, които произвеждат от вятърни и соларни паркове. Като тук отново трябва да направим връзка с начина, по който технологията решава проблема. Преди 10 години, за да може един зелен производител да продава своята енергия, на него не му е бил необходим екип от продажби. Тоест, той е подписвал един дългосрочен договор и, стига паркът да произвежда, той е генерирал някакъв приход. Това е бил по същество един изцяло финансов отдел, който се е концентрирал върху това какво количество енергия се произвежда по някаква фиксирана цена, като сложим към нея и субсидиите и различните помощи и премии, които са били получавани, получаваме един доста добър финансов модел. Сега, обаче, нещата доста се променят, тъй като постепенно режимът със субсидиите отпада и става доста по-комплексен бизнес модела на зелените производители. Те трябва да мислят много повече за това как да продават своята енергия и дали ще гледат като краен продукт на енергията, която произвеждат или ще се опитат да управляват и стойността, която тя дава като възможност. Интересна цифра, която може да се направи като референция, е, че миналата година в Германия, която може би е страната най-развитата откъм възобновяема енергия, половината от енергията, която е била произведена, е дошла от такива източници, най-вече вятър и слънце. Което само по себе си е огромно постижение, ако го сравним с изминалите 10-15 години. И дава много възможности за развитието на сектора, да се правят инвестиции в нови мощности, в батерии, което е изключително интересно.

Може ли да обясним малко повече в детайли принципа на онлайн търговията на енергия? Какво е важно, като стъпки, като процес да знае бизнесът, за да се ориентира по-лесно и да взима решения, които са на база информиран избор?

Красимир: Тук важното нещо, което трябва да се спомене е, че независимо от това един зелен производител, да кажем вятърна турбина или солар, като най-ясен пример, независимо от това дали този производител има някакъв дългосрочен договор, PPA или т.нар. Power Purchase Agreement, фактически всеки произведен киловатчас зелена енергия трябва да бъде продаден на свободния пазар, на борсата. В повечето случаи досега зелените производители са използвали посредници, които са търговци, за да продават тази енергия на борсата. Това, което се забелязва впоследствие, е, че разходите, които възникват за един производител в процеса на работа с посредника, започват да се увеличават. От друга страна, всички иновации като бизнес модел, да кажем вкарването на батерии или предоставянето на директни дългосрочни договори към консуматори, изисква той да има собствен достъп до пазара. И това е причината много производители в последно време да започват да гледат посока, в която да станат независими и да започнат сами да търгуват своята енергия на борсата. И тъкмо там се вписваме ние, давайки им технологичния продукт, с който те могат да свържат директно своите активи, т.е. своите паркове, с енергийната борса и да продават на възможно най-добрата цена. От една страна имаме софтуерната платформа, която се грижи за чисто оперативните процеси и това да се прави прогнозиране на портфолиото, да се подават номинации и bid-ове, да се виждат кои търговски сделки са изпълнените на борсата. От друга страна, имаме AI моделите на различни стратегии, които позволяват на производителите да са максимално ефективни във всички интервали на търговия. Трябва да се следи физически какво се случва с парка, т.е. той произвежда ли или не, произвежда ли спрямо прогнозата, която сме дали. Наред с това е необходимо да се следи чисто пазарът, каква е волатилността, какъв е рискът и т.н. Този поток от данни не може да бъде обработван от човек. Именно там влиза AI моделът, в който ние въвеждаме всички тези входящи данни и успяваме да произведем най-добрата стратегия и най-добрия модел, който да бъде използван от нашия клиент, когато търгува своята енергия.

Платформата обработва огромен масив от данни, тъй като следи на енергийния пазар 96 интервала на търгуване, т.е. 24 часа по 15 минути, които са на практика различни пазари с различни цени, за да може да бъде успешен търговският процес.

Васил: Както каза Краси, нашият фокус са краткосрочните пазари. Това са пазарът „Ден напред“ и пазарът „В рамките на деня“. Съответно, там динамиката е много голяма, имаме много голяма флуктуация на цените, в зависимост от това дали енергопреносната мрежа е в излишък или е в недостиг.  Точно там нашата платформа и нашите AI модели помагат на търговците да вземат по-добри търговски решения. Чисто като статистика, една от най-големите борси в Европа - EPEX SPOT, за миналата година е отчела 14% увеличение на обемите, които са търгувани на пазара „Ден напред“ и 30% на тези в рамките на деня, което като числа, за да се придобие представа, прави над 700 TwH енергия. Тоест, говорим за много големи обеми, което всъщност отваря вратите на производителите на зелена енергия да фокусират по-добре своите производства.

Казвате, че свързвате производителите на енергия директно с борсите. Всяка една борса ли може да е достъпна през вашата платформа?

Васил: Ние се фокусираме основно, поне към този момент, на европейския пазар, т.е. работим с европейски клиенти. Една от причините са регулациите, които малко или много се припокриват в почти всички европейски страни и се върви в посока да имаме един пазар на електроенергия. В този контекст най-големите борси в Европа са EPEX Spot, които оперират предимно в Централна Европа. Другата по-голяма борсова платформа е NORDPOL, която се използва в България от IBEX, българската борса. HUPEX също е голяма борса, тя е базирана в Унгария. Ние в момента успешно оперираме и търгуваме на EPEX Spot и NORDPOL, двете най-големи платформи. Имаме клиенти, които оперират в България и Румъния, също Австрия, Франция и Белгия, а клиентите с най-големите портфолиа са в Германия.

На какви изисквания трябва да отговарят компаниите, които се регистрират на платформата?

Васил: При нас нямаме някакви допълнителни изисквания, но за да може един производител на електроенергия да продава на свободния пазар, той трябва или да има лиценз и банкова гаранция, издадени от държавата и борсата, на която ще оперира, или да работи с някой посредник, така наречените Market Access Providers, които дават възможност за търговска дейност без лиценз.

С какво убедихте инвеститорите да се включат с финансиране на проекта ви?

Красимир: До момента преминахме през два рунда на инвестиции. Те бяха много различни от гледна точка на точно това, което попитахте, защо тези инвеститори са решили да ни подкрепят. Първият рунд, който затворихме през 2021 година, за близо половин милион евро, получихме най-вече от частни инвеститори, два VC фонда във България - Vitosha Ventures и Innovation Capital, както и InnoEnergy, които са част от EIT и са най-голямата мрежа за устойчива и зелена енергия в Европа. Основната причина, поради която те инвестираха в нас беше първо екипът, който бяхме събрали и прогресът, които бяхме направили от самото начало до този етап. За една стартираща компания това е най-важно, т.е. имахме валидирана идея, първоначален traction, заедно с екипа, който можеше да изпълни плановете, които сме си поставили. Вторият рунд, който затворихме миналата година, който беше за 3 млн. евро с водещ инвеститор  един от големите зелени производители в Европа, базиран в Германия, вече беше малко по-различен. Този инвестиционен рунд беше и е предпоставката за нашия растеж за напред. И ние много искахме да имаме стратегически инвеститор, някой от индустрията, който да ни помогне да развием продукта си, да вкараме всички нови функционалности, които смятаме.

стартъп ток енергия e-търговия ЕС